شهردار بیستون ادامه داد: ترکیب خاصی از چهار عنصر آب، آینه، آتش و سنگ در این طرح لحاظ شده و مصوب شده امسال کارهای اولیه و تملک زمین آن انجام شود و فندانسیون آن پی ریزی شود.
وی از ساماندهی و تکمیل ۲ بوستان حاشیه ای با عناوین ولی عصر و ساماندهی بوستان حاشیه ای واقع در بخش ورودی غربی شهر بیستون به عنوان ۲ پروژه دیگر عمرانی خبر داد.
فرامرزی با بیان اینکه بودجه شهرداری بیستون در سال جاری ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان است از اختصاص ۳۴ درصدی آن تا به امروز خبر داد.
فرامرزی با بیان اینکه در سال گذشته عملکرد مناسبی در زمینه جذب بودجه داشته ایم، ادامه داد: در سال گذشته ۱۰۷ درصد تحقق بودجه داشته ایم که وضعیت مناسبی بود و فراتر از پیش بینی بوده است.
فرامرزی ادامه داد: به این دلیل که محل تخصیص ها از منابع متوازن بود، درصد تخصیص های طرح های عمرانی زیاد نبود و از همین رو در سال گذشته پیشرفت خاصی در پروژه های عمرانی نداشتیم.