در شرایطی که مسوولان و به‌ویژه ریاست محترم جمهوری بر ضرورت کمک به وضعیت معیشت مردم و تنظیم بازار در شرایط فعلی تاکید کرده‌اند، مشخص نیست که مسوولان یاد شده چه وظیفه‌ای مهمتر از تنظیم بازار گوشت مرغ به عنوان یکی از ارزاق اصلی و عمومی شهروندان دارند که در این رابطه پاسخگو نیستند./ایسنا