حبیب‌اله وفایی امروز یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت بودجه ۹۸ استان اظهار داشت: حدود ۱۰ روز فرصت داریم که بودجه یال آینده را رقم بزنیم.

وی با بیان اینکه بحث بودجه هزینه ای را در اولویت قرار داده ایم، افزود: باید توجه کرد که تمام استانها حول خط میانگین کشور سیر می کنند اما کرمانشاه از روند میانگین فاصله زیادی دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای کاهش این فاصله باید همه اعم از مدیران و نمایندگان مجلس تلاش کنند.

وفایی بیان داشت: در بودجه سال آینده بر دو موضوع تمرکز داریم که در حوزه اعتبارات هزینه ای در درجه اول درآمدها را باید در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: مازاد درآمدهای استان در سال آینده بابد حتما اجرایی شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با این روند تحقق درآمدها در سال آینده حتما متضرر می شویم.

وی در ادامه اظهار داشت: رتبه ما در اعتبارات سایر هزینه ای در بین استانها مناسب نیست.

وفایی در پایان از دستور پرداخت پاداش کارمندان دولت تا پایان سال ۹۶ خبر داد و بیان داشت: بودجه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در استان تا پایان سال ۹۶ تامین شده است.

وی با بیان اینکه فرم های مربوط به این پاداش ها در اختیار ادارات قرار گرفته است و در صورت تکمیل به زودی پرداخت خواهد، افزود: ۱۷ میلیارد تومان‌ به منظور پاداش و ۷ میلیارد تومان برای مانده مرخصی کارکنان دولت در نظر گرفته شده است/مهر