استاندار کرمانشاه با اشاره به حمایت های دولت برای بازسازی مناطق زلزله زده گفت: به هیات دولت پیشنهاد دادیم‌ که به منظور بازسازی مناطق زلزله زده صد هزار تن غیر رایگان را در اختیار استان کرمانشاه قرار دهد.
بازوند ادامه داد: در صورتی که این صد هزار تن جذب شود ، می توانیم سهمیه عادی قیر طبیعی کرمانشاه را به شرق استان اختصاص دهیم.
وی عنوان کرد: دستگاه های اجرایی می‌توانند به منظور واگذاری ساختمان های بدون استفاده خود، با یک سرمایه گذار به منظور افزایش ارزش افزوده وارد مذاکره شوند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح گرمسیری استان در نظر گرفته شده است، گفت: این بودجه از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد و اجرای سد هواسان نیز در چارچوب این طرح دیده شده است.
بازوند افزود: مدیران استانی با وزارتخانه های خود وارد مذاکره شوند تا سهم استان کرمانشاه در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد: در صورتی که دولت سهم مناسبی برای کرمانشاه در لایحه بودجه سال ۹۸ نبیند، نمایندگان مجلس نمی توانند اقدام چندانی برای افزایش بودجه انجام دهند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه برخی از بانک ها می توانند در پروژه های نیمه تمام سرمایه گذاری کنند، گفت: بانک ها ظرفیت خوبی به منظور اجرای پروژه ها دارند که باید از آنها استفاده کرد.