وی همچنین باتاکید براینکه باید از ظرفیت اربعین برای معرفی پتانسیل های گردشگری استان استفاده کرد، گفت: در این رابطه نیز برنامه ریزی هایی انجام داده ایم که جاذبه های گردشگری و تاریخی استان را به زائرین معرفی کنیم تا گردشگران در زمان رفت یا برگشت امکان بازدید از این جاذبه ها را داشته باشند.
بالایی اضافه کرد: همچنین غرفه های صنایع دستی و سوغات استان نیز در این ایام در مسیر تردد زائرین برپا می شود.