سردار امان اللهی افزود: در بازجویی‌های بعمل آمده هردو متهم به جرم خود اعتراف و در ادامه برای صدور احکام لازم تحویل مراجع قضائی شدند.
رئیس پلیس کرمانشاه ادامه داد: متهمان همچنین در اعترافات خود عنوان کردند که خودروی سرقتی را نیز به یک صافکاری تحویل داده و آن‌ها اقدام به اوراق خوردو می‌کنند.
وی گفت: با راهنمایی متهمان، آدرس صافکاری نیز پیدا و دو فردی که اقدام به اوراق خودرو کرده بودند دستگیر و در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کردند.
سردار امان اللهی در پایان از معرفی همدستان دو سارق مسلح به دستگاه قضائی خبر داد و گفت: پلیس با قاطعیت به مقابله با مجرمان می‌پردازد و برای حفظ امنیت شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.