وی بابیان اینکه رفع مشکلات زیرساختی روستاهای هدف گردشگری قطعا به اعتبارات بالایی نیاز دارد، یادآورشد: متاسفانه حدود دو ماهی است که تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی با تاخیر مواجه شده که امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات به سرعت کار تکمیل زیرساخت ها در روستاهای هدف گردشگری استان شروع شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: باتوجه به اینکه بحث صدور مجوزهای بوم گردی و مجتمع های گردشگری نیز برعهده ما است، تسریع در فرآیند صدور مجوزها و افزایش نظارت ها بر تاسیسات گردشگری را مورد تاکید جدی قرار داده ایم/ایسنا