خدادوست در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۹۷ از منابع مختلف بانکی تسهیلات مکانیزاسیون پرداخت شده است، گفت: این تسهیلات از منابع خط ۶ مکانیزاسیون و اعتبارات صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک ها می باشد که از این جمله می توان به بانک کشاورزی و بانک سینا اشاره کرد.
وی سود تسهیلات مکانیزاسیون از محل صندوق توسعه ملی را ۱۲.۵ درصد و سود تسهیلات خط ۶ مکانیزاسیون را ۱۵ درصد بیان کرد.
وی در ادامه با اشاره به نظارت بر امر برداشت غلات و کلزا توسط ۷۰ اکیپ تصریح کرد: نظارت ها باعث شد ضایعات تولید تا حد زیادی کاهش یافته و تولیدات کشاورزان ضایع نشود.
وی گفت: اکنون نیز کارشناسان مکانیزاسیون، مشغول نظارت بر فعالیت بذرکار ها و تنظیم آنها برای کشت مطلوب غلات در کشت پائیزه هستند.
استان کرمانشاه ۹۴۶ هزار و ۸۷۱ هکتار زمین کشاورزی آبی و دیم دارد که سالانه بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در این استان تولید می شود./ایرنا