مهندس تخت شاهی با بیان اینکه در بعضی از محله هایی که انبوه سازی بیشتری صورت گرفته ولی انبوهسازان پمپ مخزن تعبیه نکرده اند و مشترکین هم رعایت نکرده و پمپ های مستقیم و بدون مخزن ذخیره، وصل کرده اند، قطعی یا افت فشار آب داریم.

مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه با اشاره به اینکه حجم مخازن اب شهر کرمانشاه ۱۲۰ هزار مترمکعب می باشد، افزود: درحال حاضر با مشکل کمبود ۹۰ هزارمترمکعب، مخزن و خطوط انتقال بین مخازن مواجه هستیم که در طرح آبرسانی بلندمدت شهرکرمانشاه، توسط همکاران محترم شرکت آب منطقه ای در دست اجرا است.

وی در ادامه از شهروندان خواست از مصرف بی رویه آب و شستشوی فرش، زمین و ماشین و آبیاری باغچه و هرگونه مصارف غیرشرب و غیرضروری به صورت جدی پرهیز کنند.

مدیرعامل شرکت  آبفای استان کرمانشاه تصریح کرد: این شرکت در تلاش است با همراهی مردم، روند مصرف آب را به گونه‌ای مدیریت کند تا تامین و توزیع آب سالم و بهداشتی با کم‌ترین اشکال و به صورت مداوم و پایدار انجام شود.