تشدید سخت گیری در آزمون رانندگی/ راه اندازی اولین آموزشگاه رانندگی ویژه بانوان درکرمانشاه

شیری اشاره ای هم به فعالیت آموزشگاه های رانندگی داشت و با اشاره به وجود ۴۹ آموزشگاه رانندگی در استان گفت: این آموزشگاه ها ماهانه حدود هفت هزار مراجعه کننده دارند.

وی افزود: در بحث صدور گواهینامه جدید امسال ۲۸ هزار نفر مراجعه داشته اند اما در نهایت بیش از ۱۰ هزار گواهینامه صادر شده و علت این امر افزایش سخت گیری ها در بحث قبولی در آزمون رانندگی است.

شیری خاطرنشان کرد: از این پس به جای افسران بازنشسته، افسران پلیس شاغل مسئول امتحان رانندگی از متقاضیان شده اند و سخت گیری ها دراین زمینه بیشتر شده است.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه از راه اندازی آموزشگاه رانندگی ویژه بانوان در استان تا پایان سال خبر داد وافزود: دراین آموزشگاه تمام کادر اداری، هیات موسس و مربیان خانم هستند/ایسنا