وی اضافه کرد: با قطعی شدن حکم اعدام قاتل، پرونده در سال ۹۶ وارد ستاد تالیف قلوب استان شد و پیگیری از طریق یکی از شعب سازش ستاد برای اخذ رضایت از خانواده مقتول آغاز شد. تجری خاطرنشان کرد: سرانجام پس از یکسال پیگیری و حضور مکرر در منزل خانواده مقتول و کمک گرفتن از معتمدین محلی، خانواده مقتول از اجرای قصاص جوان در آستانه اعدام منصرف شدند. وی یادآورشد: خانواده مقتول نیز با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی گذشت خود را اعلام و پرونده به سازش منتهی شد. /ایسنا