سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه  اظهار داشت: طی نیمه نخست امسال در بحث مراجعین مدعی نزاع ۹۲۳۰ پرونده شامل ۶۶۲۴ نفر مرد و ۲۶۰۶ زن پرونده تشکیل شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در بحث تشکیل پرونده با ادعای جراحت تصادفات ۶۱۰۸ نفر به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از تعداد ۱۸۵۹ زن و ۴۲۴۹ مرد بوده است که نسبت به ۶ ماهه نخست سال قبل ۸.۵ درصد افزایش یافته است

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: در این مدت ۳۸۷ نفر شامل ۳۷۸ مرد و ۹ زن با اعای جراحت ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی با اعلام اینکه در مراجعین تشکیل پرونده با موضوع سقط جنین ۱۴۰ زن به پزشکی قانونی مراجعه کردند که آمار آن ها نسبت به گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته، درباره جمع کل معاینات سرپایی افزود: ۲۳هزار و ۵۶۲ معاینه انجام شده که ۱۶ هزار و ۳۷۴ نفر مرد و ۷۱۸۸ زن بوده اند که آمارها از افزایش ۵.۲ درصدی حکایت دارد.

خانی همچنین به  رشد ۱.۶ درصدی کشته های ناشی از تصادف اشاره و عنوان کرد: ۲۵۱ نفر بر اثر تصادف فوت شدند که شامل ۱۸۴ زن و ۶۷ مرد بوده اند.

این مسئول همچنین از کشته شدن ۶ نفر به وسیله سلاح سرد، خفگی هشت نفر با گاز منوکسید کربن، فوت ناشی از غرق شدگی هفت نفر، مرگ ناشی از سوختگی ۲۳ نفر، برق گرفتگی هفت نفر، فوت ناشی از حوادث کار ۹ نفر و مسمومیت هفت نفر با قرص برنج طی این مدت خبر داد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه بیان کرد: بر اثر سوءمصرف مواد مخدر ۴۷ نفر کشته شدند که از این تعداد ۴۳ نفر مرد بوده اند و آمارها نسبت به ۶ ماه نخست سال قبل از کاهش ۲۵ درصدی حکایت دارد.

وی افزود: در ۶ ماهه امسال ۹۹۶ جسد شامل ۷۵۶ مرد و ۲۳۹ زن و یک مورد هم نامعلوم در پزشکی قانونی معاینه شدند که از افزایش ۱.۲ درصدی آمارها حکایت دارد.

خانی گفت: در بحث کمیسیون های پزشکی ۳۱ پرونده قصور پزشکی تشکیل شد که از این تعداد ۱۳ مورد محکوم و ۱۸ مورد تبرئه شدند و آمارها از کاهش ۲۰ درصدی حکایت دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه جمع کل پرونده های تشکیل شده در کمیسیون های پزشکی را ۴۳۴ پرونده اعلام کرد که ۷.۴ درصد نسبت به قبل کاهش داشته است/باشگاه خبرنگاران