فرماندار کرمانشاه از تشکیل کمیته ویژه برای بررسی مسائل شورای شهر کرمانشاه از سوی هات حل اختلاف استان خبر داد.

فضل‌الله رنجبر در مورد نتیجه جلسه هیات حل اختلاف استان کرمانشاه برای بررسی پرونده شورای شهر کرمانشاه اظهار داشت: هیات حل اختلاف و رسیدگی به شوراهای استان به ریاست استاندار و با حضور تمامی اعضا تشکیل شد.

وی افزود: پس از بحث و بررسی مفصل در خصوص گزارش فرماندار کرمانشاه تصمیم گرفته شد در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون شوراها کمیته ای متشکل از سه نفر از مقامات استانی اسناد، مدارک و فیلم ها را در خصوص قصور و کوتاهی تک تک اعضای شورا و هم کلیت اقدام عدم انتخاب به موقع شهردار در مهلت قانونی سه ماهه را بررسی و این کمیته جمع بندی و نظر را ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه هیات جهت اتخاذ تصمیم در جهت اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهر و روستا تحویل دهد/مهر