ارتباط با سایت خبری طلوع کرمانشاه

شماره مجوز: ۸۵۵۰۰

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کاوه رستمی

 

 

شماره تماس:
۰۸۳۳۴۴۱۱۳۷۳
۰۹۱۲۴۳۵۱۸۷۸

آدرس: کرمانشاه فرهنگیان فاز دو ایستگاه پنجم مقابل بانک صادرات دفتر پایگاه خبری طلوع کرمانشاه