ارتباط با سایت خبری طلوع کرمانشاه

شماره مجوز: ۸۵۵۰۰

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کاوه رستمی

 

 

شماره تماس:
۰۸۳۳۷۲۵۱۲۶۸
۰۸۳۳۷۲۵۱۲۶۷
۰۹۱۲۴۳۵۱۸۷۸

آدرس: کرمانشاه خیابان شهید جعفری (کسری) ، مقابل مرکز خدمات سلامت شهری حاج مصظفی منصوبی، پلاک۵۷ دفتر پایگاه خبری طلوع کرمانشاه

کدپستی: ۶۷۱۸۸۱۵۷۱۹