مهدی محمدی ادامه داد: در شبانه روز گذشته ۲۸۹ بیمار هم در مراکز درمانی استان کرمانشاه برای تزریق رمدسیویر بستری موقت شدند.
محمد رضا جوادی نمین