محمدی با بیان اینکه جامعه عشایری استان کرمانشاه یک میلیون و ۵۰۰ هزار راس دام دارند، گفت: در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد دام‌های عشایر استان بیمه است.
 
مدیر امور عشایری استان کرمانشاه گفت: عشایر استان  کرمانشاه از نظر تعداد دام رتبه چهارم کشور را دارند.
 
محمدی با بیان اینکه عشایر کرمانشاه ۳۰ درصد پروتئین مورد نیاز استان را تامین می کنند، گفت: عشایر استان سالانه بیش از ۱۳ هزار تن گوشت قرمز، ۲۷ هزار تن شیر و فرآورده های آن، ۱۷۰۰ تن الیاف دامی شامل پشم، کرک و مو و ۹۰۰ تن روغن حیوانی تولید می‌کنند/ایسنا