وی یادآور شد: از مجموع مراکز پزشکی قانونی استان، تنها مرکز کرمانشاه و اسلام آبادغرب در مالکیت پزشکی قانونی قرار دارد و مابقی بصورت ساختمان های اجاره ای از دادگستری فعال است.

خانی از راه اندازی دومین مرکز پزشکی قانونی در شهر کرمانشاه خبر داد وافزود: برای راه اندازی این مرکز چهار میلیارد تومان نیاز است که درصورت تامین اعتبار این مرکز راه اندازی می شود.

“جسد” را ۲ ساعته تحویل می‌دهیم

وی در ادامه با اشاره به تحویل دو ساعته جسد در مراکز پزشکی قانونی، گفت: در حال حاضر از زمان ورود جسد به مرکز پزشکی قانونی استان تا زمان انتقال آن حدود دو ساعت زمان می برد.

خانی افزود: اگر جسد وارد مرکز پزشکی قانونی شود و یکی از بستگان درجه یک متوفی حضور داشته باشد که شرحی از نحوه فوت متوفی بدهند، بلافاصله کار تشریح بر روی جسد صورت می گیرد که در مجموع زمان آن حدود دو ساعت طول می کشد و جسد بلافاصله به خانواده متوفی جهت دفن تحویل داده می شود.

وی یادآور شد: در این بین برخی اجساد شبانه به پزشکی قانونی منتقل می شود که به تبع کار رسیدگی به این جسد صبح روز بعد انجام می شود.

خانی تصریح کرد: همچنین در برخی موارد که چندین جسد همزمان به پزشکی قانونی منتقل می شوند کار تشریح اجساد قدری طولانی تر می شود.

علت فوت ۴۵ روزه مشخص می شود/ طرح “دادپزشک” به دادمان رسید

 مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح دادپزشک در استان گفت: این طرح کمک بسیاری در کاهش اجساد ورودی به پزشکی قانونی داشته است و با حضور پزشک در محل آرامستان و صدور مجوز فوت برای بسیاری اجساد که مرگ طبیعی داشته اما به ظاهر علت فوت غیرطبیعی بوده است، دیگر نیازی به انتقال اجساد به پزشکی قانونی نیست.

وی افزود: سال گذشته ۶۵۰ جسد در محل پزشکی قانونی تشریح شد، در حالیکه اگر طرح دادپزشک اجرا نمی شد حداقل ۱۹۰۰ نفر به این تعداد اضافه می شد.

خانی در خصوص زمان تعیین علت فوت نیز گفت: این پروسه در حال حاضر از ۱۴۵ روز به ۴۵ روز کاهش یافته و علت طولانی بودن این زمان نیز به نوع آزمایش های صورت گرفته بر روی جسد مربوط می شود.

وی افزود: تنها برای فیکس کردن بافت جسد جهت تشخیص علت فوت، باید بافت حدود ۳۰ روز در فرمالین قرار گیرد.

چارت ۲۶۰ نفره داریم و تنها با ۶۰ نیرو فعالیت می‌کنیم

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در ادامه به کمبود نیرو در پزشکی قانونی استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۲۲ پزشک در پزشکی قانونی استان فعال هستند و به هفت نفر دیگر نیاز است تا بخشی از کمبودها جبران شود.

وی افزود: چارت سازمانی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ۲۶۰ نفر است، درحالیکه هم اکنون با ۶۰ نیرو فعالیت می کنیم.

خانی سختی کار و مسائل مالی را علت کمبود نیرو در پزشکی قانونی استان عنوان کرد.

 
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به برخی مشکلات فرهنگی در تشریح جسد گفت: متاسفانه بسیاری تمایلی به تشریح جسد ندارند و با خشم و عصبانیت مقابل پزشکی قانونی تجمع می کنند، اما بر اساس دستور مقام قضایی ما موظف به تعیین علت فوت به هر طریق ممکن هستیم.

وی افزود: از طرفی دربرخی نقاط استان این فرهنگ وجود دارد که باید جسد در اسرع وقت تدفین شود و برای همین حتی شبانه هم که شده باید تشریح جسد را انجام دهیم تا سریع دفن شود و این برای همکاران ما دردسرساز شده است/ایسنا