شکوه هاشمی
شاید ندیدن را بتوان تحمل کرد و با آن کنار آمد، ولی هیچگاه نمی توان استعدادهایی که از دید انسان های به ظاهر بینا پنهان می ماند را تاب آورد و تحمل کرد.
اینکه بخواهیم به دلیل ندیدن و نابینایی روشندلان، آنان را از چرخه اقتصاد و اشتغال خارج کنیم و استعدادهای پنهان آنان را نبینیم خارج از معرفت و وجدان کاریست.
روشندلان ۱۲درصد از جمعیت استان کرمانشاه را شامل می شوند و نمی توان در برابر این آمار، بی تفاوت بود و به فکر کارآفرینی و اشتغال آنان نبود.
نامگذاری ۱۵اکتبر به روز عصای سفید فرصتی دیگر است که به یاد نابینایان و روشندلان بیفتیم و برای دقایقی سنگ صبور این قشر از افراد جامعه شویم.
ناهید شیخه پور، یکی از روشندلان و کارآفرینان کرمانشاهی ست که آوازه همت و تلاش او به گوش ایرانیان رسیده است.
وی درروستای شاهینی کرمانشاه زندگی می کند و سالهاست که با تلاش خود در زمینه راه اندازی کارگاه قالی بافی و کارگاه بسته بندی زعفران برای بانوان روستا کارآفرینی ایجاد کرده است.
همت و تلاش بی وقفه ناهید گویای اینست که نقص جسمانی نمی تواند مانع بروز استعدادها و توانایی ها در فرد شود.
شیخه پور در گفتگو با خبرنگار طلوع، گفت: هیچگاه نپذیرفتم که باید به دلیل معلولیت جسمی از عرصه کار و تلاش دور بمانم، درس خواندم، سواد خواندن آموختم و با استفاده از خط بریل و لمس تار و پود قالی کارآفرین شدم.
وی ادامه داد: کارآفرینانی همانند من که نقص جسمانی نتوانسته آنان را دلسرد کند به تسهیلات بلندمدت برای تداوم در اشتغالزایی نیاز دارند.
وی که با حمایت جهادکشاورزی موفق به راه اندازی کارگاه بسته بندی زعفران شده ادامه داد: باید نگاه ها و نگرش ها به حضور بانوان در اجتماع تغییر کند و راه برای بروز استعدادهای آنان فراهم شود.
**ارائه تسهیلات خوداشتغالی با بهره اندک
در همین راستا مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع، از اشتغال به عنوان بزرگترین معضل نابینایان یاد کرد و گفت: نه تنها نابینایان بلکه نرخ بیکاری معلولان در کشور چهار برابر افراد عادیست که این آمار چالشی بزرگ است.
امید قادری ادامه داد: ارائه تسهیلات خوداشتغالی با درصد کم ازبرنامه های در دست اجرای بهزیستی استان برای کاهش مشکلات اشتغال روشندلان است.
قادری ادامه داد: نیاز است شرایطی را فراهم کنیم تاعلل اصلی کم بینائی و نابینائی دراسرع وقت شناسائی و بامداخله به هنگام تأثیرات آن عوامل رابه حداقل برسانیم.
این مسوول افزود: درحال حاضربیش از ۸۰درصد از معلولین هرساله مورد بررسی تست بینائی سنجی قرارمی گیرند وباتوجه به گستردگی این نوع معلولیت، راه اندازی کلینیکهای ویژه جهت ارائه آموزش های پیش ازدبستان به خانواده و فردمعلول نیاز است تا از آموزشهای مهارت زندگی و خودمراقبتی برخوردار گردند.