رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: کمربند ایمنی دارای قابلیت جمع شدن است به نحوی که در زمان وارد شدن ضربه ناشی از تصادف و یا ترمز ناگهانی، کامل جمع شده و سرنشینان را در محل خود نگه می دارد.
وی گفت: استفاده از کمربند ایمنی به مقدار قابل توجهی توانسته میزان صدمات در هنگام تصادف را کاهش داده و به همین دلیل توصیه می گردد کلیه سرنشینان داخل خودرو ( عقب و جلو ) به محض سوار شدن در اتومبیل از آن استفاده نماید .
سرهنگ حیدری در پایان گفت: بدیهی است برابر ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان خودروها در کلیه راه ها اجباری است.