تخلفات خبازی در پرونده‌های مربوطه درج شود قوانین نظام صنفی در مورد خبازی‌هایی که غیرفعالند باید اعمال شود از ظرفیت مسئولین بعنوان بازرسین افتخاری خبازی‌ها استفاده خواهد شد در بحث توزیع آرد خام پز و نحوه فعالیت خبازی‌های روستایی نظرات مردم مورد توجه قرار گیرد بانوانی که اقدام به پخت نان سنتی (ساجی) می‌نمایند می‌بایست طی جلسه‌ای با محوریت اداره صنعت، معدن و تجارت و با حضور ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات بازرگانی به منظور تخصیص آرد، اشتغالزایی هدفمند و پایدار در قالب یک تعاونی معرفی شوند.

فرشاد چراغی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان هرسین به تشریح اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات جلسه گذشته کارگروه پرداخت و گفت: بر اساس مصوبات جلسه گذشته این کارگروه با تشکیل اکیپی در چندین نوبت ۹۰ مورد بازرسی از خبازی‌های شهرستان صورت گرفت و بر همین اساس تعداد ۲۴۰ کیسه آرد از سهمیه خبازی‌های متخلف کسر و بین خبازی‌های فعال تقسیم شد .