خالوندی همچنین درخصوص علت تاخیر در مرمت کاروانسرای تاریخی شاه عباسی قصرشیرین نیز اعلام کرد: درحال حاضر بهره بردار و مالک این بنا اداره کل اوقاف و امور خیریه استان است. وی اضافه کرد: باتوجه به آسیب جدی وارده به این بنای تاریخی، سال گذشته بلافاصله پس از انجام کار کارشناسی اثر و برآوردخسارت با استانداری، فرمانداری و اداره کل اوقاف و امورخیریه استان مکاتباتی داشتیم و درخواست کردیم که طرح بازسازی این اثر ارائه شود، اما اداره کل اوقاف عملا اقدامی انجام نداد. مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان یادآورشد: طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگی بارگذاری و الحاقاتی که در مجموعه و تصرفاتی که در داخل محوطه آن شده باید جمع آوری شود، اما اوقاف پای کار نیامده است./ایسنا