جعفری با بیان اینکه نمایشگاه کتاب کرمانشاه همواره جزو پنج نمایشگاه اول کتاب کشور به لحاظ میزان فروش کتاب و استقبال مردم بوده است، گفت: همواره بهترین انتشارات و معتبرترین آنها در نمایشگاه کتاب کرمانشاه حضور داشته اند و امسال نیز ۵۰۰ ناشر در این نمایشگاه حاضر شده اند که بسیاری از آنها انتشاراتی ها برند و مطرح هستند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری بیش از ۱۰ برنامه جنبی در نمایشگاه کتاب امسال استان گفت: استقبال از این برنامه‌ها نیز تا به امروز بی نظیر بوده است./ایسنا