مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه با تأکید بر اینکه این مهم در فراهم آوردن بسترهای مناسب جا به جایی ایمن و آسان شهروندان نقش بسزایی دارد، نظارت و کنترل بر خدمات تاکسی ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی را نیز از دیگر مزیت های این کارت شناسایی و سامانه هوشمند تاکسیرانی به شمار آورد.

به گفته وی اجرای طرح صدور کارت الکترونیکی تاکسیرانان نیز از فرایند های طرح شهروند الکترونیک است.

گفتنی است ۹هزار و ۲۰۰ دستگاه تاکسی روزانه بیش از ۸۰۰ هزار نفر سفر در کرمانشاه جابجا می کنند که حدود ۵۰ درصد از مسافرت های درون شهری توسط تاکسی ها انجام می شود