معلمان بازنشسته استان کرمانشاه، با صدور بیانیه‌ای مهم‌ترین خواسته‌های خود را مطرح کردند.

خواسته‌های آنها به شرح زیر عنوان شده است:

۱-    اجرای همترازی کامل حقوق بازنشستگان با شاغلین سی سال خدمت مساوی ازحیث مدرک و سنوات درسال ۹۷ بدون بازه زمانی

۲-    اجرای کامل «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب سال ۱۳۸۶ درخصوص بازنشستگان، جبران خسارات ناشی از عدم اجرای آن در دهه‌ی اخیر و پرهیز از ایجاد تغییراتی در این قانون که سبب تضییع حقوق پیشکسوتان شود.

۳-    اصلاح وضعیت ناهنجار و کاملا ناکارآمد بیمه کنونی بازنشستگان با تامین اعتبار در بودجه‌ی سنواتی، برای داشتن بیمه‌ای کامل ومتناسب با شرایط سنی وجسمی آنها.

۴-      احیای صندوق بازنشستگی با نظارت نمایندگانی از بازنشستگان

۵-    پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان یکجا و حداکثر به مدت سه ماه به ویژه پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان ۹۷

۶-    تصویب قانون توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه هر گونه افزایش در ردیف‌های حکم حقوقی شاغلین در طول سال به غیر از ضریب افزایش سنواتی، به همان میزان به حقوق بازنشستگان همتراز با شاغلین نیز اضافه شود تا برای همیشه فاصله‌ی حقوق بازنشستگان جدید و قدیم برطرف شود.

این بازنشستگان با تاکید بر نیاز به تامین بودجه برای اجرای «همسان‌سازی» خواستار ترمیم بودجه به نفع بازنشستگان شدند/ایلنا