عبدالرضا مصری عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اظهار کرد: به‌دلیل شرایط اشتغال در مناطق زلزله‌زده و روند ساخت و سازها و خدمات پشتیانی نرخ بیکاری در استان کرمانشاه تغییر یافته است. اما این ساخت و سازها سبب اشتغال پایدار در استان کرمانشاه نمی‌شود زیرا شرایط به وجود آمده از زلزله یک نوع اشتغال موقت ایجاد می‌کند و اگر به دنبال تغییرات اشتغال در استان هستیم باید نرخ بیکاری زمستان امسال با زمستان سال آینده مقایسه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «بنده معتقدم نرخ بیکاری کرمانشاه در سال گذشته با ۲۵درصد آمار قطعی نبود و آمار ۱۸درصدی امسال نیز قطعی نیست»، افزود: آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در رابطه با نرخ بیکاری استان‌ها مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی نیست.

مصری با اشاره به اینکه به طور طبیعی میزان اشتغال در مناطق زلزله استان در پاییز سال گذشته نسبت به امسال به دلیل تخریب‌های گسترده‌ تا حدودی تغییر کرده است بیان کرد: به طور طبیعی عده‌ای از افراد در این مناطق مشغول به کار شدند و این خود می‌تواند بر روی آمار بیکاری تأثیر گذاشته باشد.

این نماینده با اشاره به اینکه استان کرمانشاه در چند سال اخیر صدرنشین نرخ بیکاری در کشور بوده است، بیان کرد: آمارگیری براساس نمونه‌گیری نقطه‌ای یک روش ناقص است زیرا امکان دارد در زمان آمارگیری با بیکاران برخورد نکنیم و این آمار را نباید به کل جامعه تعمیم داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون یک بانک اطلاعاتی کامل در رابطه با اسامی بیکاران و شاغلان در هر استان نداریم، عنوان کرد: آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار خوشه‌ای است و به این صورت در مورد اشتغال افراد سئوال می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بیان کرد: اشتغال و بیکاری از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه طی چند سال اخیر صدرنشین نرخ بیکاری در کشور بوده است عنوانکرد: براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار در پاییز امسال این استان با ۱۸.۲ درصد بیشترین نرخ بیکاری را داشته است.

مصری با بیان اینکه امسال تسهیلات بسیاری از محل صندوق توسعه ملی به استان کرمانشاه پرداخت شده است، گفت: در مجلس نیز توانستیم بیشترین مبالغ دریافت وام را به استان کرمانشاه اختصاص دهیم اما این وام‌ها تاکنون منجر به اشتغالزایی نشده است ولی امیدواریم مقداری در آمار بیکاری این منطقه تأثیرگذار باشد.