عبدالرضا مصری اظهار داشت: بنده از ابتدا عنوان کردم که برابر قانون تعریف نشده که نماینده در انتصابات دخالت کند اما از آنجا که نظر مشورتی می‌تواند مؤثر باشد یعنی مجمع نمایندگان و مسئولان اجرایی می‌توانند از نظرات همدیگر استفاده کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: در رابطه با نمایندگان نیز در جایی گفته نشده که آنها باید از نظرات مسئولان استفاده کنند اما مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ساعت‌ها پای حرف مسئولان می‌نشینند و برطرف شدن مشکلات آنها را در مجلس رسیدگی و پیگیری می‌کنند.

مصری با بیان اینکه از نظر قانونی نماینده وظیفه‌اش تنها قانون‌گذاری و نظارت است افزود: نمایندگان کرمانشاه در کنار این وظیفه برای برطرف شدن مشکلات استان مرتب با وزیران جلسه دارند و مسئولان اجرایی نیز موافق برگزار این جلسات هستند در حالی که این موضوع وظیفه نماینده نیست و تنها وظیفه مسئولان اجرایی است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این مجمع نمایندگان همواره برای رشد و پیشرفت استان کرمانشاه به مسئولان اجرایی کمک می‌کند اما در زمان انتخاب و انتصاب‌ مدیران استانی برخی بر این باور هستند که نمایندگان استان کرمانشاه جایگاهی برای مشاوره در این موضوع ندارند.

مصری تصریح کرد: همان گونه که در پیگیری مشکلات استانی میان مجمع نمایندگان و مسئولان اجرایی تعامل وجود دارد می‌توان در انتصابات نیز تعامل و مشاوره نمایندگان را برای کمک استفاده کرد ولی در این موضوعات حتی اطلاعی به نمایندگان داده نمی‌شود.

مصری با بیان اینکه به طور کلی در برخی از انتصاباتی که تاکنون انجام شده و می‌شود اگر از بنده نظر مشورتی بپرسند بنده به دلایلی با این انتصاب‌ها موافق نیستم، بیان کرد: در آخرین جلسه مجمع نمایندگان با استاندار یک توافقی شد مبنی بر اینکه اگر قرار باشد انتصاباتی انجام شود یک نظر مشورتی از مجمع نمایندگان گرفته شود که متأسفانه همان هم انجام نشد.

وی انتصاب مدیران استان کرمانشاه را نیازمند معیارهایی دانست و گفت: بنده به‌عنوان عضوی از مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بومی بودن از نظر منطقه‌ای و دستگاهی را از معیارهای انتصاب مدیران می‌دانم یعنی اینکه مدیر جدید نیروی بومی استان کرمانشاه باشد و از همان دستگاه انتخاب شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر می‌خواهند فردی را در مدیریت یک مجموعه منصوب کنند باید از بین کارکنان همان مجموعه انتخاب شود و اگر یک مجموعه‌ای بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب عرضه پروراندن دو مدیر مناسب را در خود نداشته نداشته و به نظر بنده اساس آن دستگاه کار بیهوده‌ای انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه در شرایط کنونی رعایت کرمانشاهی بودن و انتخاب از خود دستگاه انجام نمی‌شود عنوان کرد: این دو موضوع به نظر بنده مقداری نارضایتی در مردم ایجاد می‌کند/تسنیم