محمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با وجود بیش از دو هزار عضو هیات علمی و همچنین فعالیت شبکه ملی تحقیقات پرستاری، این گروه از تیم نظام سلامت، سهم حداقل ۲۵ درصدی در تولید علم و چاپ مقالات علمی دارند و انتشار بیش از ۳۰ مجله علمی پرستاری نشان می دهد که پرستاری ایران از نظر علمی و پژوهشی از بسیاری از کشورها جلوتر است .

وی گفت: از طرفی برخی کیلینیک ها و بیمارستان های خصوصی به دلیل مشکلات مالی برخی همکاران پرستار را به اجبار بازخرید کرده اند و درحالی که نیاز شدید به نیروی پرستار داریم، این نیروها از کار بیکار شده اند.

مسئول روابط بین الملل سازمان نظام پرستاری کشور گفت: مهم ترین و بزرگترین مشکل پرستاران قانون” تعرفه گذاری خدمات پرستاری است” که با گذشت یازده سال از تصویب آن در مجلس همچنان خاک می خورد و اجرا نشده است.

محمدی با بیان اینکه با اجرایی شدن این قانون برای هر خدمت پرستاری تعرفه ای لحاظ می شود یادآور شد: این قانون بیش از آنکه به نفع پرستاران باشد، به نفع جامعه و مردم است، چرا که پرستاران با انگیزه بیشتری کار کرده و کیفیت خدمات ارائه شده به مردم بیشتر می شود.

وی از مشکلات مالی و درآمد پایین به عنوان مشکل دیگر جامعه پرستاران یاد کرد و افزود: متاسفانه در طرح تحول سلامت جامعه پرستاران به خوبی دیده نشدند./ایسنا