علی محمد زوراوند اظهار داشت: بیشترین بارش این سامانه بارشی از شهرستان پاوه با ۴۴ میلی متر، صحنه با ۲۸ میلی متر و حمیل و گواور هر کئدام با ۲۳ میلی متر گزارش شد.
وی ادامه داد: همچنین شهرهای سومار با سه میلی متر، قصرشیرین با چهار و کرمانشاه نیز با میانگین پنج میلی متر کم بارش ترین نقاط استان از این سامانه بودند.
زوراوند تصریح کرد: با این مقدار بارش، میانگین بارندگی های سال زراعی جاری (اول مهر تا ۲۴ دی) در استان به ۳۵۴ میلی متر رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۴ میلی متر بارش داشتیم ۲۷۷ درصد و نسبت به دوره بلند مدت نیز ۹۴ درصد رشد نشان می دهد.
معاون هواشناسی کرمانشاه گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون پاوه با ۷۲۶ میلی متر، گواور با ۴۷۱ میلی متر و دالاهو با ۴۴۵ میلی متر بیشترین بارش را داشته اند.
وی همچنین از قصرشیرین با ۲۳۰ میلی متر بارندگی، سنقروکلیایی با ۲۳۱ میلی متر و سومار با ۲۵۴ میلی متر به عنوان کم بارش ترین شهرهای استان یاد کرد.
زوراوند میانگین بارش باران در شهر کرمانشاه را نیز ۲۸۸ میلی متر از ابتدای سال زراعی جاری عنوان و تصریح کرد: این مقدار بارش در مقایسه با مدت مسابه سال قبل که ۶۲ میلی متر بود ۳۶۶ درصد و نسبت به دوره بلند مدت نیز ۷۳ درصد رشد داشته است.
معاون هواشناسی استان کرمانشاه در خصوص دمای هوا نیز گفت: تا روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته تغییرات دمایی چندان محسوس نخواهد بود به گونه ای که دمای روزانه شهر کرمانشاه در گرمترین حالت حدود ۱۱ تا ۱۲ درجه بالای صفر و دمای شبانه نیز بین یک تا ۲ درجه زیر صفر خواهد بود.
وی گفت: امشب (دوشنبه) سنقروکلیایی، کوزران و کنگاور با حداقل دمای سه درجه زیر صفر سردترین و فردا نیز سومار با حداکثر دمای ۱۸ درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان خواهد بود.
زورآوند در پایان با بیان اینکه روزهای چهارشنبه و پنجشبه موج بارشی دیگری همراه با توده هوایی سرد به جو استان نفوذ می کند، گفت: انتظار می رود آخر هفته بین ۵ تا هشت درجه دمای هوا سردتر شود/ایرنا