بازوند، سود تسهیلات زلزله‌زدگانی که دارای کد بازسازی هستند را حدود ۲۷۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم باید برای بانک مرکزی تامین اعتبار شود.

استاندار کرمانشاه در پایان، گفت: برای موافقت مقامات با امهال یک سال دیگر وام‌های مناطق زلزله‌زده استان برای کسانی که دارای کد بازسازی هستند خیلی خوش‌بین هستیم، امیدواریم موافقت شود تا از نگرانی مردم در این رابطه کاسته شود/فارس