رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با اشاره به مراقبت‌های مرزی در مرزهای مشترک استان با کشور عراق گفت: در تمامی مرزهای استان همکاران حوزه بهداشت مستقر هستند و غربالگری لازم را طبق پروتکل‌هایی که وزارت بهداشت اعلام کرده انجام می‌دهند، کنترل مرزی برای اینکه احتمالا ویروسی وارد کشور نشود، بسیار جدی است.

هوشنگ بازوند به کنترل پنج مرز مشترک استان با عراق اشاره و بیان کرد: مرزها کاملا رصد می‌شوند، تاکنون موردی مشاهده نشده، ولی بعید هم نیست که ویروس وارد کشور شود لذا باید آمادگی لازم را داشته باشیم.

 

وی خاطرنشان کرد: قرار است دانشگاه یک سخنگو معرفی کند که در ارتباط با صدا و سیما باشد، جدا از مسؤولیت دانشگاه، مردم نیز خودمراقبتی لازم را داشته و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند/فارس