این مسئول در ادامه با هشدار نسبت به عدم انجام سفرهای غیرضروری در این شرایط گفت: از رانندگان تقاضا می شود با توجه به وضعیت لغزندگی جاده ها حتی المقدور از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی افزود: همچنین توصیه می شود رانندگان حتما پیش از سفر تجهیزات زمستانی و زنجیرچرخ همراه داشته باشند.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به لغزندگی محورها، نسبت به سرعت و سبقت غیرمجاز هشدار داد و از رانندگان خواست در این شرایط بیش از هر زمان رعایت فاصله طولی را داشته باشند/ایسنا