رنجبر سپس با ابراز تاسف از فوت پیرزن حاشیه نشین، گفت: از روز اولی که ماجرای فوت این پیرزن اتفاق افتاد شخصا پیگیر بودم و گزارشات را هم به مراجع ذیصلاح فرستادم.

رنجبر با تاکید بر اینکه این روش برخورد با زمین خواری و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید کار با رعایت اصول اخلاقی پیش برود، ادامه داد: با توجه به ورود دادستان و مقامات قضایی در ماجرای فوت پیرزن آلونک‌نشین قطعا با فرد یا افراد خاطی برخورد قاطع قانونی خواهد شد.

وی سپس با اشاره به ضرورت ارجاع حاشیه‌نشینان مستضعف به نهادهای حمایتی در موارد برخورد با زمین خواری، گفت: باید گروه های نیازمند برای حمایت به نهادهای حمایتی معرفی شوند/ایسنا