معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شرایط استفاده از مهلت یک ساله فارغ التحصیلان سال جاری بستگی به وضعیت بهداشتی کشور داشته و در صورت نیاز به فراخوان و به کارگیری زودتر از موعد این دسته از مشمولان، مجددا اطلاع رسانی صورت می گیرد.