وی بااشاره به بازداشت دو نفر از مدیران شهرداری کرمانشاه در رابطه با این حادثه، اضافه کرد: پرونده قضایی این دو نفر در حال رسیدگی است و برای یکی از آنها عنوان اتهامی “تسبیب در قتل شبه عمد مرحومه آسیه پناهی ناشی از تقصیر و مباشرت در نگهداری یک عدد اسپری فلفل غیرمجاز” و دیگری اتهام “معاونت در قتل شبه عمد” در نظر گرفته شده است.

قنادی در پایان با تاکید بر رسیدگی ویژه به این پرونده، یادآورشد: از مردم استان می خواهیم تا زمان رسیدگی کامل به این پرونده خویشتندار بوده و منتظر اعلام رای دستگاه قضایی باشند.