سپهری برلزوم ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی و بهره گیری از این ظرفیت برای اجرایی شدن بخشی از پروژه ها تاکید کرد و افزود: اجرایی کردن بخشی دیگر از پروژه ها نیز نیازمند حمایت دستگاه های دولتی و تخصیص بودجه مورد نیاز است.

وی سراب نیلوفر را از پتانسیل های مهم گردشگری استان خواند و خاطرنشان کرد: قطعا با برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم، سال آینده اتفاقات خوبی در مجموعه سراب نیلوفر کرمانشاه رخ می‌دهد و این مجموعه درخشان‌تر از دهه های گذشته در خدمت گردشگران خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری کرمانشاه همچنین از رفع خطر انقراض گل های منحصر بفرد “نیلوفرگل زرد” سراب نیلوفر کرمانشاه خبرداد و گفت: یکی از پژوهشگران دانشگاه رازی کرمانشاه امسال موفق به تکثیر ۱۲۰ گل نیلوفر شد که در این سراب رها سازی شدند و اکنون این سراب همچون گذشته نیلوفرهای بسیاری را در دل خود جای داده است/ایسنا