مسئول شبکه لرزه‌نگاری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کنیم اگرچه با گذشت بیش از دو سال روند فعالیت‌های لرزه‌ای و پس لرزه‌ها در منطقه ازگله کاهش یافته، اما این منطقه از گذشته تاکنون همواره لرزه‌خیز بوده و احتمال زلزله را دارد. به علاوه فعالیت‌های لرزه‌ای که گاهی رخ می‌دهد معمولا به صورت دائمی نیست و دوره‌های آرامش و فعالیت دارد.

فروزی خاطرنشان کرد: از زمان زلزله بزرگ آبان سال ۱۳۹۶ تا پایان بهار امسال ۸۱۴۸ لرزه در گستره استان کرمانشاه داشتیم که عمده آنها پس لرزه زلزله بزرگ ازگله بوده و پس از ازگله نیز بیشترین فعالیت لرزه‌ای را در منطقه سومار به صورت فوج لرزه داشتیم که سومار نیز از مناطق لرزه‌خیز محسوب می‌شود/ایسنا