وحدتی اضافه کرد: ممنوعیت این محدوده‌های مطالعاتی تا سال ۱۴۰۰ و یا ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت و ادامه این محدودیت منوط به انجام مطالعات بعدی است.

به گفته وحدتی برخی محدوده‌های مطالعاتی مانند ماهیدشت، کنگاور و حسن‌آباد- شیان حجم بیشتری از کسری مخازن آب زیرزمینی را به خود اختصاص می‌دهند.

وی درباره راهکارهایی که می‌تواند به جبران تدریجی بخشی از کسری مخازن آب زیرزمینی در بلندمدت کمک کند، اظهار کرد: از سوی وزارت نیرو دو برنامه اساسی دنبال می‌شود که در کرمانشاه نیز با جدیت دنبال اجرایی کردن آنها هستیم که یکی از آنها طرح احیا و تعادل بخشی دشت‌ها و دیگری طرح سازگاری با کم آبی است.

مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه مقابله با اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، برخورد با هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تطبیق تامین نیازها با شرایط موجود و… را از مهمترین اهداف این دو طرح دانست.

وحدتی با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که در قالب این دو طرح دنبال می‌شود اصلاح الگوی کشت کشاورزی متناسب با پتانسیل منابع آبی استان است، ادامه داد: البته در این برنامه‌ها به مواردی از جمله تغذیه مصنوعی در جایی که پتانسیل وجود دارد نیز توجه شده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه با وجود همه این برنامه‌ها جبران کسری مخازن آب زیرزمینی در کوتاه مدت میسر نخواهد بود، اضافه کرد: این کسری حاصل ۲۰ تا ۳۰ سال تغییرات تراز آبی است و جبران آن زمان نیاز دارد.

وی معتقد است، بارندگی‌های خوب دو یا سه سال متناوب مانند بارش ۷۰۰ میلی‌متری سال آبی ۹۵-۹۴ یا بارش ۸۰۰ میلی‌متری  سال آبی ۹۸-۹۷ نمی‌توانداین کسری را جبران کند و در کنار برنامه‌‎های بلندمدتی که وجود دارد نیازمند صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب خصوصا در بخش کشاورزی هم هستیم/ایسنا