وی درباره دلایل رشد قابل توجه واگذاری زمین به متقاضیان و سرمایه‌گذاران در شهرک‌های و نواحی صنعتی استان نیز خاطرنشان کرد: بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه‌گذاران یکی از مهمترین این دلایل بوده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، واگذاری زمین در فروردین و اردیبهشت امسال بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۸ صورت گرفت و چون رشد قیمت نداشتیم سرمایه‌گذاران نیز استقبال کردند.

به گفته این مسئول، در حال حاضر ۱۵۷۰ قرارداد واگذاری زمین به وسعت۷۴۲ هکتار در ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی استان کرمانشاه منعقد شده است.

تدوین-پریا امیری پریان