وی با اشاره به اینکه طی ماه گذشته بیش از ۴۰۰ تماس با سامانه تلفنی فوق با دادگستری انجام شده است، تاکید کرد: تمامی تماس ها به صورت جد پیگیری و نتیجه پرونده به فرد تماس گیرنده اعلام میشود.

رییس کل دادگستری کرمانشاه ادامه داد: صلح و سازش بین مردم در دستور کار ما قرار دارد و تمام پرونده‌ها را در این راستا هدایت می‌کنیم و به گفته رییس قوه قضاییه هر برنامه‌ای که منتهی به سازش شود از آن حمایت خواهیم کرد.

دکتر توسلی زاده یکی از شاخصه هایی که دادگستری به دنبال آن است پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرم در جامعه کیفری است که به دنبال این هستیم که قضات را از نظر فکری و ذهنی با خودمان همراه کنیم که امروز زندانی و مجازات کردن نباید آسان باشد و درصددیم ذهن قضات را نسبت به بازداشت کمتر نماییم.

دکتر توسلی زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص شکایت مدیران دستگاه های دولتی از اصحاب رسانه گفت: رسانه باید مطالبی را که می نویسند اثبات نمایند و مدیران نیز باید از انتقاد سازنده استقبال کنند چه بسا که باعث پیشرفت آنها می شود.