این مسئول خاطر نشان کرد: هفته نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشتیم؛ از مردم انتظار داریم که حتماً مسائل بهداشتی را رعایت کنند چرا که در صورت رفتار ناهنجار، عواقب آن یک یا دو هفته خود را نشان داده و آمار مرگ و میر نیز یک ماه عود خواهد کرد/فارس