پرویزی فر به تمایل برخی به خرید مرغ زنده اشاره کرد و افزود: هم اکنون مراکز زنده فروشی، مرغ را با قیمت هر کیلوگرم ۱۴ هزار تومان عرضه می‌کنند که مصرف‌کنندگان هم این قیمت‌ها را با قیمت ۱۳ هزار ۵۰۰ تومانی مرغ منجمد مقایسه کرده و در این بین خرید مرغ زنده را  ترجیح می دهند، در حالیکه با احتساب افت حداقل ۲۵  درصدی لاشه پس از کشتار، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده برای مصرف‌کننده بیش از ۱۹ هزار تومان تمام می‌شود. ضمن اینکه خرید مرغ زنده مخاطرات بهداشتی نیز به همراه دارد/ایسنا