استاندار کرمانشاه تحقق هدف‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای جذب سرمایه در سال ۹۹ را دور از دسترس ندانست و گفت: سرمایه‌های عظیمی در حوزه بخش خصوصی وجود دارد که در صورت فراهم شدن بسترها و اطمینان از سودآوری، حتما قابل جذب هستند‌.

وی با تاکید بر این موضوع که شرایط استان کرمانشاه برای جذب سرمایه مهیا است، ادامه داد: با اجرای پروژه عبور بلوار از پادگان سروران، ظرفیت ۳ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری برای شهر کرمانشاه ایجاد می‌شود.

بازوند اضافه کرد: همچنین حوزه مسکن دارای ظرفیت ۵ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری در قالب مسکن ملی و ۲ هزار میلیارد تومان در قالب ساخت و سازهای بخش خصوصی را داراست که در حال انجام است.

وی در ادامه به تشریح اهمیت گردشگری در سبد خانوار پرداخت و گفت: امروزه تفریح و گردشگری جایگاه مهمی در سبد خانوار دارد‌ و سرمایه‌گذاری در این حوزه از جذابیت‌های مناسبی برخوردار است.

بازوند، سراب قنبر کرمانشاه را یک ظرفیت عظیم برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری معرفی دانست و گفت: سراب قنبر قابلیت اجرای یک طرح بزرگ تفریحی گردشگری در حد و اندازه‌های آبیدر سنندج و عباس‌آباد همدان و تبدیل شدن به یک قطب گردشگری را داراست.

وی افزود: خوشبختانه شهردار فعلی به اجرای طرح گردشگری در سراب قنبر علاقمند است و می‌توان به فعال کردن این ظرفیت امیدوار بود.