وی افزود: شهردار کرمانشاه به محض اطلاع از اتفاق ناخواسته تخریب تابلوی هفته نامه صدای آزادی دستور داد نسبت به دلجویی از این مجموعه رسانه‌ای و نصب تابلوی جدید این هفته نام اقدام شود.

وی در پایان رسیدن به توسعه پایدار شهری را مرهون همکاری و ارتباط موثر مجموعه مدیریت شهری با رسانه ها دانست و افزود: قطعا اطلاع رسانی درست و به موقع موجب توسط مطبوعات و اصحاب رسانه پیشرفت عملکرد مدیران شهری و ارتقاع فرهنگ جامعه شهروندی می شود.