هندس شامبیاتی با بیان اینکه طرح یک کیلومتر با خود آثار طاق‌بستان فاصله دارد، گفت: طرح در دو سایت ابتدایی و انتهایی جانمایی شده که سایت ابتدای تقریبا دو هکتار مساحت ایستگاه پایین است و ایستگاه بالا که معروف به دشت کاهو حدود ۳۰ هکتار است که تمام عملیات سازگار با طبیعت و بدون هیچ دخل و تصرفی در آن انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: همان دغدغه‌های که بحث فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی در خصوص این طرح دارند ما نیز در سیستم مدیریت شهری داریم و رعایت می‌کنیم.