گفتنی است که ٢٠ سال پیش ٨٠٠ خانواده در «تعاونی مسکن نیروی انتظامی» ثبت نام می‌کنند و پس از پرداخت پول، برگه واگذاری زمین به آنان اعطا می‌شود؛ اما طی ٢٠ سال گذشته نه تنها پیشرفتی در ساخت آن صورت نگرفته، بلکه از میزان متراژ اولیه زمین نیز کاسته شده است؛ در این بین فردی به نام «ش.م» که از اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی است از سوی مردم به عنوان عامل اصلی ماجرا نام برده می‌شود و بنابه گفته منابع محلی از سوی مسؤلین خارج از استان نیز حمایت می‌شود/فارس