فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان از دستگیری این فرد و معرفی به دستگاه قضایی خبر داد.