زارعی اضافه کرد: بر اساس پژوهش های میدانی صورت گرفته در کشور حدود ۲۰ درصد دانش‌آموزان اضافه وزن داشته‌اند که این آمار در استان کرمانشاه کمی بهتر است، هرچند احتمالا هم اکنون و پس از شیوع کرونا اضافه وزن و چاقی در بین دانش‌آموزان بیشتر شده است.

زارعی ادامه داد: طرح “کوچ” با هدف کنترل وزن دانش آموزان در برنامه قرار گرفته، چون اگر اضافه وزن و چاقی در سنین پایین درمان نشود آسیب زیادی در بزرگسالی برای افراد و جامعه در پی خواهد داشت./ایسنا