رئیس کل دادگستری استان به همه مدیران و مسئولین ادارات و ارگانها توصیه و تاکید کرد که حقوق مراجعین را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و مشکلات مردم را مشکل خود بدانند و در رفع آن تلاش کنند.