صندوقی تصریح کرد: براین اساس، نرخ اقامت در خانه مسافرهای ممتاز استان برای یک خانواده چهار نفره در ایام عادی سال ۲۱۰ هزار تومان، ایام تعطیلات ۲۳۰ هزار تومان و ایام نوروز ۹۹ حدود ۲۷۰ هزار تومان خواهد بود. برای هر نفر اضافه هم این نرخ حداقل ۵۲ و حداکثر ۶۷ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

به گفته مجری طرح ساماندهی خانه مسافرها در کرمانشاه، تعرفه اقامت در خانه مسافرهای درجه دو ممتاز استان نیز برای ایام عادی سال ۱۷۰ هزار تومان، ایام تعطیلات ۱۹۰ هزار تومان و نوروز ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود و برای هر نفر اضافه حداقل ۴۲ و حداکثر ۵۷ هزار تومان اخذ می‌شود

وی گفت: همچنین این تعرفه برای خانه مسافرهای درجه دو نیز در ایام عادی ۱۵۰، ایام تعطیلات ۱۷۰ و نوروز ۲۱۰ هزار تومان است. برای نفر اضافه هم حداقل ۳۷ و حداکثر ۵۲ هزار تومان اضافه گرفته خواهد شد.

صندوقی در خصوص تعرفه خانه مسافرهای درجه سه ممتاز و درجه سه استان هم گفت: برای ایام عادی سال، ایام تعطیلات و ایام نوروز نرخ اقامت در خانه مسافرهای درجه سه ممتاز به ترتیب ۱۳۰، ۱۵۰ و ۱۹۰ هزار تومان و برای درجه سه هم ۱۰۰، ۱۳۰ و ۱۷۰ هزار تومان خواهد بود.

وی عنوان کرد: برای هر نفر اضافه خانه مسافرهای درجه سه ممتاز حداقل ۳۲ و حداکثر ۴۷ هزار تومان و درجه سه حداقل ۲۵ و حداکثر ۴۲ هزار تومان گرفته می‌شود.

مجری طرح ساماندهی خانه مسافرها در کرمانشاه با بیان اینکه نظارت کاملی بر فعالیت خانه مسافرها در کرمانشاه وجود دارد، گفت: به منظور برخورد جدی‌تر با فعالیت واحدهای غیرمجاز ضمن قدردانی از همراهی اداره کل میراث فرهنگی و نظارت بر اماکن، نیازمند همکاری بیشتر دستگاه قضایی، پلیس فتا، نیروی انتظامی، استانداری و… هستیم./ایسنا