رئیس انجمن صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه تعداد دیگری از واحدها نیز در شرایط قابل قبول تولید ماسک را آغاز کردند، یادآور شد: در آن زمان حتی حجم عظیمی از ماسک را به دلیل شرایط بحرانی مردم و کادر درمان به صورت رایگان وارد بازار کردیم.

سالکی یادآور شد: افرادی که در زمینه تولید ماسک کار می‌کردند در آن روزها دشواری بسیاری را متحمل شدند و گاهی حتی آنقدر در قرنطینه بودیم که ۴۵ روز خانواده‌های خود را نمی‌دیدیم تا بتوانیم ماسک استریل برای مردم تهیه کنیم.

سالکی از فیلم‌های غلطی که درباره آزمایش ماسک استاندارد بین مردم رایج شده که با آتش زدن لایه‌ای از ماسک سلامت آن را امتحان می‌کنند نیز یاد کرد و گفت: متاسفانه این فیلم‌ها به هیچ عنوان پایه علمی ندارد و راه تشخیص درست نیست.

مدیرعامل شرکت ابزارسازان درمانگر با بیان اینکه این واحد تنها مجموعه دارای اتاق تمیز در استان برای تولید ماسک استاندارد است، افزود: اگرچه ظرفیت تولید ۴۵۰ هزار ماسک استاندارد در روز را داریم، اما به دلیل ورود ماسک‌های غیراستاندارد به بازار اکنون با ظرفیت کمتری کار می‌کنیم و با ادامه این روند بعید نیست که خط تولید ماسک را متوقف کنیم./ایسنا